Výuka

Členové týmu se aktivně podílejí na výuce studentů:

1)  Předmět: Experimentální onkologie (od podzimu 2009)

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie

Přednášející: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.; Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. ; MUDr. Petr Muller, Ph.D., Mgr. Pavel Bouchal, Ph,D.

Předmět je určen studentům magisterského studia oborů Biochemie a Molekulární biologie a genetika a studentům doktorského studia oborů Biochemie, Buněčná a molekulární biologie a Genomika a proteomika. 

2) Předmět: Experimentální biologie (od podzimu 2012)

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů

Přednášející a cvičící: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.; Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D..; MUDr. Petr Muller, Ph.D., Mgr. Filip Trčka, Mgr. Michal Ďurech

Předmět je určen posluchačům oborů Experimentální biologie.  

 

3) Předmět: Vývoj léčiv a personalizovaná terapie v onkologii (od podzimu 2013)

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

 1. Paradigma personalizované medicíny a principy personalizované terapie. (K Kaňková)
 2. Biologie nádorové buňky ve vztahu k potenciálním cílům protinádorové terapie. (L. Zdražilová Dubská)
 3. Farmakogenetika, vývoj biomarkerů a „omiky“ v personalizované terapii. (D. Valík)
 4. Použití nádorové tkáně ve vývoji léčiv a v personalizaci léčby v onkologii. (R. Nenutil)
 5. Vývoj, preklinické testování a charakterizace léčiv (drug development). (P. Müller)
 6. Vývoj, charakterizace a produkce diagnostických a terapeutických protilátek. (B. Vojtěšek)
 7. Klinická hodnocení léčiv. (R. Demlová)
 8. Moderní terapie (advanced therapy medicinal products). (R. Demlová)
 9. Genová terapie v onkologii. (P. Müller)
 10. Buněčná terapie v onkologii. (L. Zdražilová Dubská)
 11. Personalizovaná léčba hematoonkologických malignit. (A. Janíková, L. Pour)
 12. Personalizovaná farmakoterapie solidních nádorů dospělých. (R. Vyzula)
 13. Personalizovaná léčba maligních onemocnění dětského věku. (J. Štěrba)

 

Přihlášení

Přihlášení