Výzkumný týmVýzkumný tým

 • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  vědecký ředitel RECAMO, vedoucí výzkumné skupiny
 • Philip John Coates, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
 • Robin Fåhraeus, M.D., Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny

  Příprava vzorků pro hmotnostní spektrometrii (gel free a gel based přístupy), globální proteomika, komparativní proteomika, subproteomové analýzy, shotgun proteomika, kvantitativní proteomika (SILAC), analýza posttranslačně modifikovaných proteinů (fosforylace, glykosylace), analýza strukturních změn proteinových komplexů (H/D exchange hmotnostní spektrometrie).

 • Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior

  výzkum souvislostí mezi předpokládanými markery kmenových buněk a rezistencí k běžným terapiím s cílem identifikace alternativních markerů buněčných populací primárních nádorů rezistentních k terapii a nalezením odpovědí na následující otázky:

  1. Jaké jsou rozdíly v dráhách účastnících se rozpoznání, reparace a odpovědi na poškození DNA u nádorových buněk s vlastnostmi kmenových buněk?

  2. Jakou roli hraje protein epiteliálních kmenových buněk, delNp63, v udržování epiteliálních nádorových kmenových buněk a ovlivnění jejich odpovědi na terapii?

  3. Mohou nádorové kmenové buňky predikovat odpověď nebo selhání léčby primárních lidských nádorů?

 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny, vedoucí BBM

  Molekulární a buněčná biologie se zaměřením na biologii nádorové buňky. Identifikaci a validaci nových nádorových biomarkerů, studium úlohy proteinů rodiny Anterior gradient.

 • Prof. Theodore Robert Hupp

  výzkumný pracovník - senior
 • MUDr. Petr Müller, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny

  Odborné zaměření
  • Alterace chaperonů u nádorových buněk
  • Nádorový supresor p53
  • Folding a degradace proteinů
  • Buněčný stres a signalizace

  Metodické přístupy
  • Klonování genů, exprese v prokarytickém a eukaryotickém systému
  • Produkce a purifikace rekombinantních proteinů
  • Analýza protein-proteinových interakcí (imunoprecipitace, pahge display)
  • Design antigenu, peptidů a rekombinantních proteinů
  • Vývoj a charakterizace protilátek, jejich purifikace a modifikace
  • Analýza genové exprese (real time PCR, immunobloting, imunohistochemie)
  • Strukturální analýza buňky, imunofluorescence, in vivo imaging
  • Flowcytometrie

 • Mgr. et Bc. Filip Zavadil Kokáš, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny

   bioinformatika

 • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

  výzkumný pracovník-junior

  elektroanalytické metody v biomedicíně a molekulární onkologii; studium elektrochemického chování DNA, RNA a bílkovin; detekce mikroRNA; analýza interakce protein-ligand

 • Mgr. Iva Benešová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • RNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Ing. Tomáš Henek

  výzkumný pracovník
 • Mgr. Zuzana Pokorná

  výzkumný pracovník - junior
 • Mgr. Iveta Selingerová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Mgr. Vlastimil Tichý, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Mgr. Pavlína Zatloukalová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Mgr. Miroslav Bardelčík

  Ph.D. student
 • Mgr. Nela Friedlová

  Ph.D. student
 • Mgr. Michaela Galoczová

  Ph.D. student

  proteomika, hmotnostní spektrometrie, kultivace buněčných linií, manipulace s hladinami cílových proteinů metodami molekulární biologie, western-blot analýzy

 • Mgr. Václav Hrabal

  Ph.D. student

  Základní metody molekulární biologie: purifikace nukleových kyselin, metody založené na PCR, westernový přenos, imunohistochemické barvení.

 • Mgr. Radovan Krejčíř

  Ph.D. student
 • Mgr. Martina Kučeríková

  Ph.D. student
 • Mgr. Andrea Martišová

  Ph.D. student
 • Mgr. Ludmila Moráňová

  Ph.D. student
 • Ravery Jovinary Sebuyoya, M.Sc

  Ph.D. student
 • Mgr. Oliver Šimončík

  Ph.D. student
 • Mgr. Lukáš Uhrík

  Ph.D. student
 • Mgr. Adam Paulin Urminský

  Ph.D. student
 • Mgr. Petr Voňka

  Ph.D. student
 • Mgr. Jan Vysloužil

  Ph.D. student
 • Soňa Babčanová

  podpůrný pracovník

  Základní metody molekulární biologie: kultivace tkáňových kultur, westernový přenos, imunochemické metody, purifikace plazmidů a proteinů.

 • Tamara Kolářová

  podpůrný pracovník
 • Kateřina Křivánková

  podpůrný pracovník

  Základní metody molekulární biologie: westernový přenos, izolace nukleových kyselin, tkáňové a bakteriální kultury, purifikace plazmidů a proteinů.

 • Simona Rohrerová

  podpůrný pracovník
Přihlášení

Přihlášení