Electrochemistry for molecular diagnostics

Publications

Bartosik, M., Durikova, H., Vojtesek, B., Anton, M., Jandakova, E., Hrstka, R. Electrochemical chip-based genomagnetic assay for detection of high-risk human papillomavirus DNA. Biosens Bioelectron 2016;83:300-305. (IF2014: 6,409)

Bartošík, M., Koubková, L., Karban, J., Červenková Šťastná, L., Hodík, T., Lamač, M., Pinkas, J., Hrstka, R. Electrochemical analysis of novel ferrocene derivative as a potential antitumor drug. Analyst 2015;140(17):5864-5867. (IF2014: 4,107)

Paleček, E., Tkáč, J., Bartošík, M., Bertók, T., Ostatná, V. Paleček, J. Electrochemistry of non-conjugated proteins and glycoproteins. Towards sensors for biomedicine and glycomics. Chem Rev 2015;115(5):2045-2108.(IF2014: 46,568)

Paleček, E., Ostatná, V., Pechan, Z. 55 let elektrochemie nukleových kyselin. Chem listy 2014;108:490-499. (IF2013: 0,196)

Trefulka, M., Paleček, E. Direct chemical modification and voltammetric detection of glycans in glycoproteinsElectrochem Commun 2014;48:52–55. (IF2013: 4,287)

Trefulka, M., Paleček, E. Can voltammetry distinguish glycan isomers? Chem Pap2014;69(1):241-244. (IF2013: 1,193)

Ostatná, V., Vargová, V., Hrstka, R., Ďurech, M., Vojtěšek, B., Paleček, E. Effect of His6-tagging of anterior gradient 2 protein on its electro-oxidation. Electrochim Acta 2014;150:218-222. (IF:2013: 4,086)

Bartosik, M., Hrstka, R., Palecek, E., Vojtesek, B. Adsorptive Transfer Stripping for Quick Electrochemical Determination of microRNAs in Total RNA Samples. Electroanalysis 2014;26:2558–2562. (IF2013: 2,502)

Bartošík, M. Současné trendy v elektrochemii nukleových kyselinChem Listy 2014;108(5):500–506. (IF:0,453)

Bartošík, M., Paleček, E., Vojtěšek, B. Elektrochemická analýza nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů v biomedicíně. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S53–S60. (Bez IF)

Večerková, R., Hernychová, L., Dobeš, P., Vrba, J., Josypčuk, B., Bartošík, M., Vacek, J.Investigation of protein FTT1103 electroactivity using carbon and mercury electrodes. Surface-inhibition approach for disulfide oxidoreductases using silver amalgam powder. Anal Chim Acta2014;830:23-31. (IF2012: 4,387)

Bartosik, M., Hrstka, R., Palecek, E., Vojtesek, B. Magnetic bead-based hybridization assay for electrochemical detection of microRNAs. Anal Chim Acta 2014;813:35–40. (IF2012: 4,387)

Bartosik, M., Vojtesek, B. A brief history of DNA electrochemistry. Folia Mendeliana2013;49(2):39-43. (Bez IF) 

Bartošík, M., Trefulka, M., Paleček, E. Novel Electrochemical Assays for MicroRNA Detection Using Electroactive Complex of Six-Valent Osmium and Magnetic Beads. In Sborník přednášek: XXXIII. Moderní elektrochemické metody. 20.5.-24.5.2013, Jetřichovice, Czech Republic. ISBN: 978-80-905221-1-4. str.19-23. (článek ve sborníku, bez IF)

Vargova, V., Zivanović, M., Dorčák, V., Paleček, E., Ostatná, V. Catalysis of Hydrogen Evolution by Polylysine, Polyarginine and Polyhistidine at Mercury Electrodes. Electroanalysis2013;25(9):2130–2135. (IF2012: 2,817)

Cernocka, H., Ostatna, V., Palecek, E. Enzymatic activity and catalytic hydrogen evolution in reduced and oxidized urease at mercury surfaces. Anal Chim Acta 2013;789:41–46. (IF2012: 4,387)

Kurzatkowska, K., Ostatna, V., Hamley, I.A., Doneux, T.,Palecek, E. Electrochemical sensing of 2D condensation in amyloid peptides. Electrochim Acta 2013;10:43-48. (IF2012: 4,088)

Bartosik, M., Trefulka, M., Hrstka, R., Vojtesek, B., Palecek, E. Os(VI)bipy-based electrochemical assay for detection of specific microRNAs as potential cancer biomarkers.Electrochem Commun 2013;33:55-58. (IF2012: 4,425)

Dorčák, V., Ostatná, V., Paleček, E. Electrochemical reduction and oxidation signals of angiotensin peptides. Role of individual amino acid residues. Electrochem Commun 2013;31:80-83. (IF2012: 4,425)

Bartošík, M., Fojta, M., Paleček, E. Electrochemical detection of 5-methylcytosine in bisulfite-treated DNA. Electrochim Acta 2012;78:75-81. (IF 2011: 3,832)  • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

    junior researcher

    electroanalytical methods in biomedicine and molecular oncology; electrochemical analysis of DNA, RNA and proteins; microRNA detection; protein-ligand interaction analysis

Molecular oncology for 21st century

Log In

Log In