PET-based

Publications

Adam, Z., Starý, K., Kubinyi, J., Zajíčková, K., Řehák, Z., Koukalová, R., Tomíška, M., Doubková, M., Prášek, J., Pourová, E., Čermáková, Z., Pour, L., Krejčí, M., Sandecká, V., Ševčíková, E., Ševčíková, S., Král, Z., Čermák, A. Hyperkalcémie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba anb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitř Lék 2016;62(5):370-383. (bez IF)

Koukalová, R., Szturz, P., Svobodová, I., Stulík, J., Řehák, Z. Ložisková amyloidóza v dutině nosní. Klin Onkol 2016;29(3):216-219. (bez IF)

Rehak, Z., Vasina, J., Ptacek, J., Kazda, T., Fojtik, Z., Nemec, P. PET/CT in giant cell arteritis: High 18F-FDG uptake in the temporal, occipital and vertebral arteries. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2016 (in press) (IF2015: 0,983)

Rehak, Z., Bencsikova, B., Zambo, I., Kazda, T. Fibrous Dysplasia Presenting as a Cold Spot in 18F-FLT PET/CT Imaging. Clin Nucl Med 2016 (in press). (IF2014: 3,931)

Rehak, Z., Vasina, J., Nemec, P., Fojtik, Z., Koukalova, R., Bortlicek, Z., Rehakova, D., Adam, J., Vavrusova, A., Adam, Z. Various forms of 18F-FDG PET and PET/CT findings in patients with polymyalgia rheumatica. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2015;159(4):629-636. (IF2014: 1,661)

Adam, Z., Szturz, P., Koukalová, R., Řehák, Z., Pour, L., Krejčí, M., Šmardová, L., Eid, M., Volfová, P., Čermáková, Z., Křen, L., Sokol, F., Hanke, I., Michalková, E., Král, Z., Mayer, J. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem: Popis případu a přehled literatury. Vnitř Lék 2015;61(3):251–259. (bez IF)

Szturz, P., Řehák, Z., Koukalová, R., Adam, Z., Mayer, J. FDG-PET positive pilomatrixoma — reconsidering multicentricity in Langerhans cell histiocytosisNucl Med Rev Cent East Eur 2014;17(2):94-96. (bez IF)

Szturz, P., Plank, L., Křístek, J., Řehák, Z., Koukalová, R., Pípal, R., Tesař, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Vaníček, J., Šlaisová, R., Škorpík, M., Adam, Z., Šmardová, L., Mayer, J. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína 2014;16(1):81-88. (bez IF)

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Ševčíková, E., Křivanová, A., Řehák, Z., Koukalová, R., Čermáková, Z. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitř Lék 2014;60(10):871-889. (bez IF)

Řehák, Z., Fojtík, Z., Fryšáková, L., Šimíková, J., Kielkowská, I., Němec, P., Eberová, E., Obrovská, M., Křivanová, A., Staníček, J., Eremiášová, J., Vašina, J., Řeháková, D., Šnelerová, M., Tichý, T., Křen, L. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česk Revmatol 2014;22(2):91-98. (bez IF)

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Bortlíček, Z., Krejčí, M., Pour, L., Szturz, P., Prášek, J., Nebeský, T., Adamová, Z., Král, Z., Mayer, J. PET_CT dokumentovaná kompletní remise Erdheimovy – Chesterovy nemoci trvající již čtyři roky od zahájení léčby kladribinem. Vnitř Lék 2014;60(5-6):499-511. (bez IF)

Szturz, P., Prášek, M., Řehák, Z., Fabian, P. Unicentric Castleman disease: from screening mammography to PET/CT imaging. Nuklearmedizin 2014;53(5):N41-N43. (IF2013: 1,671)
 

Adam, J., Kadeřávek, J., Kužel, F., Vašina, J., Řehák, Z. Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S129–S136. (Bez IF)

Adam, J., Kadeřávek, J., Kužel, F., Vašina, J., Řehák, Z. „Techneciová krize“ – příčiny, možná řešení a dopad na diagnostiku planární scintigrafií a SPECT. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S137–S142. (Bez IF)

Lízal, F., Jedelský, J., Adam, J., Bělka, M., Jícha, M. Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs. EPJ Web of Conferences 2013;45:01060. (bez IF)

Adam, J., Bolcak, K., Kaderavek, J., Kuzel, F. Development and use of non-FDG PET radiopharmaceuticals at the Masaryk Memorial Cancer Institute. Klin Onkol 2012;25(Suppl 2):2S82– 2S86. (bez IF)

Molecular oncology for 21st century

Log In

Log In