Angiogenesis and metastasis in cancer

Publications

Kontsekova, S., Polcicova, K., Takacova, M., Pastorekova, S. Endosialin: molecular and functional links to tumor angiogenesis. Neoplasma 2016;63(2):183-192. (IF2014: 1,865)

Bouchal, P., Dvořáková, M., Roumeliotis, T., Bortlíček, Z., Ihnatová, I., Procházková, I., Ho, J.T.C., Maryáš, J., Imrichová, H., Budinská, E., Vyzula, R., Garbis, S.D., Vojtěšek, B., Nenutil, R. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor κB (NF-κB) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. Mol Cell Proteomics 2015;14(7):1814-1830. (IF2014: 6,564)

Bencsikova, B., Bortlicek, Z., Halamkova, J., Ostrizkova, L., Kiss, I., Melichar, B., Pavlik, T., Dusek, L., Valik, D., Vyzula, R., Zdrazilova-Dubska, L. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterol 2015;15(1):37. (IF2014: 2,365)
 
Kovaříková, P., Michalová, E., Knopfová, L., Bouchal, P. Metody studia buněčné migrace a invazivity nádorových buněk. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S22–S27. (Bez IF)
 
Knopfová, L., Bouchal, P., Šmarda, J. Možnosti studia transendoteliální migrace in vitro. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S28–S33. (Bez IF)
 
Bencsiková, B., Greplová, K., Pilátová, K., Volejníková, Z., Valík, D., Lakka Klement, G., Zdražilová Dubská, L. Krevní destičky v patogenezi a léčbě solidních nádorů. Cas Lek Cesk2014;153(2):78-85. (bez IF)
 
Maryáš, J., Faktor, J., Dvořáková, M., Struhárová, I., Grell, P., Bouchal, P. Proteomics in investigation of cancer metastasis: Functional and clinical consequences and methodological challenges. Proteomics 2014;14(4-5):426-440. (IF2012: 4,132)
 
Pilatova, K., Greplova, K., Demlova, R., Bencsikova, B., Lakka Klement, G., Zdrazilova-Dubska, L. Role of platelet chemokines, PF-4 and CTAP-III, in cancer biology. J Hematol Oncol2013;6:42. (IF2012: 4,458)
 
Pilatova, K., Zdrazilova-Dubska, L., Lakka Klement, G. The role of platelets in tumour growth.Klin Onkol 2012; (Suppl 2): 2S50– 2S57. (bez IF)

 

Molecular oncology for 21st century

Log In

Log In