Hereditary defects in cancer

Publications

Behrens, T., Groß, I., Siemiatycki, J., Conway, D.I., Olsson, A., Stücker, I., Guida, F., Jöckel, K.H., Pohlabeln, H., Ahrens, W., Brüske, I., Wichmann, H.E., Gustavsson, P., Consonni, D., Merletti, F., Richiardi, L., Simonato, L., Fortes, C., Parent, M.E., McLaughlin, J., Demers, P., Landi, M.T., Caporaso, N., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Tardón, A., Field, J.K., Dumitru, R.S., Bencko, V., Foretova, L., Janout, V., Kromhout, H., Vermeulen, R., Boffetta, P., Straif, K., Schüz, J., Hovanec, J., Kendzia, B., Pesch, B., Brüning, T. Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men. BMC Cancer 2016;16(1):395. (IF2015: 3,265)

Machiela MJ,...Foretova, L. et al. Genetically predicted longer telomere length is associated with increased risk of B-cell lymphoma subtypes. Hum Mol Genet 2016;25(8):1663-1676. (IF2015: 5,985) 

Berndt, S.I.,…Foretova, L., et al. Meta-analysis of genome-wide association studies discovers multiple loci for chronic lymphocytic leukemiaNat Commun 2016;7:10933. (IF2014: 11,470)

Silvestr,i V., ...Foretova, L., et alMale breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: pathology data from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2. Breast Cancer Res2016;18(1):15. (IF2014: 5,490)

Costas, L., Lambert, B.H., Birmann, B.M., Moysich, K.B., De Roos, A.J., Hofmann, J.N., Baris, D., Wang, S.S., Camp, N.J., Tricot, G., Atanackovic, D., Brennan, P., Cocco, P., Nieters, A., Becker, N., Maynadie, M., Foretova, L., Boffetta, P., Staines, A., Brown, E.E., de Sanjose, S. A pooled analysis of reproductive factors, exogenous hormone use and risk of multiple myeloma among women in the International Multiple Myeloma Consortium.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016;25(1):217-221. (IF2014: 4,12

Macháčková, E., Házová, J., Sťahlová Hrabincová, E., Vašíčková, P., Navrátilová, M., Svoboda, M., Foretová, L. Retrospektivní NGS studie u vysoce rizikových pacientů s hereditární predispozicí k nádorovému onemocnění v MOÚ. Klin Onkol 2016;29(Suppl1):S35-S45. (bez IF)

Blanco, I.,…Foretová, L. et al. Assessing Associations between the AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 Functional Module and Breast Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers. PLoS One2015;10(4):e0120020. (IF2014: 3,234)

Vijai, J., …Foretova, L., et al. A genome-wide association study of marginal zone lymphoma shows association to the HLA region. Nat Commun 2015;6:5751. (IF2014: 11,470)

Foretová, L., Macháčková, E., Gaillyová, R., Svoboda, M. Hereditární nádorová onemocnění. In: Foretová, L., Svoboda, M., Slabý, O. a kol. Molekulární genetika v onkologii. Mladá fronta a.s. 2014, Praha, ČR. Počet stran: 184. ISBN: 978-80-204-3236-0. s.116-155.

Cerhan, J.R., …, Foretova, L., et al. Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for diffuse large B cell lymphoma. Nat Genet 2014;46(11):1233-1238. (IF2013: 29,648)

Skibola, C.F., …, Foretova, L., et al. Genome-wide Association Study Identifies Five Susceptibility Loci for Follicular Lymphoma outside the HLA Region. Am J Hum Genet2014;95(4):462-471. (IF2013: 10,987)

Scelo, G., …, Foretova, L., et al. Variation in genomic landscape of clear cell renal cell carcinoma across Europe. Nat Commun 2014;5:5135. (IF2013: 10,742)

Wang, Y.,..., Foretova, L., et al. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nat Genet 2014;46(7):736-741. (IF2013: 29,648)

Koubková, L., Vojtěšek, B., Vyzula, R. Sekvenování nové generace a možnosti jeho využití v onkologické praxi. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S61–S68. (Bez IF)

Andreotti, G., …, Foretova, L. et al. Pooled Analysis of Alcohol Consumption and Risk of Multiple Myeloma in the International Multiple Myeloma Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;22(9):1620-1627. (IF2012: 4,559)

Phillips, KA, …Foretova, L. et al. Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers.J Clin Oncol 2013;31(25):3091-3099. (IF2012: 18,038)

Monnereau, A., Glaser, S.L., Schupp, C.W., Ekström Smedby, K., de Sanjosé, S., Kane, E., Melbye, M., Forétova, L., Maynadié, M., Staines, A., Becker, N., Nieters, A., Brennan, P., Boffetta, P., Cocco, P., Glimelius, I., Clavel, J., Hjalgrim, H., Chang, E.T. Exposure to UV radiation and risk of Hodgkin lymphoma: a pooled analysis.Blood 2013;122(20):3492-3499. (IF2012: 9,06)

Petráková, K. Prekurzory karcinomu prsu. Klin Onkol 2013;26(Suppl):S7-S12. (bez IF)

Heczková, M., Macháčková, E., Jirsa, M., Spičák, J., Foretová, L., Hucl, T. Hodnocení variant nejasného významu v genu BRCA2. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S87-95. (bez IF) 

Dražan, L., Veselý, J., Hýža, P., Kubek, T., Foretová, L., Coufal, O. Chirurgická prevence karcinomu prsu u pacientek s dědičným rizikem. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S78-83. (bez IF)

Pohlreich, P., Kleibl, Z., Kleiblová, P., Janatová, M., Soukupová, J., Macháčková, E., Házová, J., Vašíčková, P., Sťahlová Hrabincová, E., Navrátilová, M., Svoboda, M., Foretová, L. Klinický význam analýz genů středního rizika pro hodnocení rizika vzniku karcinomu prsu a dalších nádorů v České republice. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S59-66. 

Puchmajerová, A., Vasovčák, P., Macháčková, E., Foretová, L., Křepelová, A. Hereditární difuzní karcinom žaludku. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S30-33. (bez IF)

Foretová, L., Stěrba, J., Opletal, P., Mach, V., Lisý, J., Petráková, K., Palácová, M., Navrátilová, M., Gaillyová, R., Puchmajerová, A., Křepelová, A., Macháčková, E. Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S49-54. (bez IF)

Vasovčák, P., Foretová, L., Puchmajerová, A., Křepelová, A. Juvenilný polypózny syndróm. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S16-17. (bez IF)

Timofeeva, M.N. et al. Influence of common genetic variation on lung cancer risk: meta-analysis of 14 900 cases and 29 485 controls. Hum Mol Genet 2012;21(22):4980-4995. (IF 2011: 7,636)

Jakubowska, A. et al. Association of PHB 1630 C>T and MTHFR 677 C>T polymorphisms with breast and ovarian cancer risk in BRCA1/2 mutation carriers: results from a multicenter study. Br J Cancer 2012;106(12):2016-2024. (IF 2011: 5,042) 

Molecular oncology for 21st century

Log In

Log In