Doctoral Study

Mgr. Nela Friedlová (FaSci MU) - topic: Funkce transmembránových proteinů indukovaných interferonem v nádorových buňkách. – supervisor DP: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Mgr. Václav Hrabal (FaSci MU) - topic: Studium interakcí proteinové rodiny p53 v normálních a nádorových buňkách. – supervisor DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Ashita Singh (FaSci MU) – topic: Role of lithocholic acid-induced cell signalling in oesophageal cancer progression model. – supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Mgr. Kateřina Kodymová (born Vilášková) (FaMed MU) - topic: Ex vivo analysis of immune effectors and regulators in the context of modern anticancer therapies. - supervisor: doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Mgr. Oliver Šimončík (FaSci MU) – topic: Regulation of gene expression in response to proteotoxic stress. – supervisor: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Mgr. Radovan Krejčíř (FaSci MU) - topic: Study of molecular and functional mechanism of novel cytostatics (derivates of polymethinium salts). - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Mgr. Ludmila Jiráková (FaSci MU) - topic: Development of bioelectrochemical methods for in vitro diagnostics of tumor diseases. - supervisor: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

Mgr. Lukáš Uhrík (FaSci MU) – topic: Proteomic analysis of medulloblastoma molecular subgroups: discovery of novel clinically relevant markers. - supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Mgr. Lenka Dosedělová (FaSci MU) - topic: Identifying novel secretory pathways driving human cancer metastasis. - supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

MUDr. Ondřej Bílek (FaMed MU) – téma DP: Prognostické faktory u operabilních stádií nemalobuněčného karcinomu plic se zaměřením na imunologické parametry v periferní krvi a v resekátu nádorové tkáně. – supervisor: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

MUDr. Lenka Fědorová (FaMed MU) – topic: Úloha imunitních regulátorů v terapii nádorových onemocnění. – supervisor: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Mgr. Veronika Vandová (born Martinková) (FaSci MU) – topic: Analysis of proteotoxic stress in cancer cell. - supervisor: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Mgr. Michaela Galoczová (FaSci MU) - topic: p63 signalling in tumors. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSci.

Mgr. Hana Skoupilová (FaSci MU) - topic: The role of endoplasmic reticulum stress in cancer cell. - supervisor: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Mgr. Lucia Sommerová (FaSci MU) - topic: The role of Anterior gradient proteins in EMT. - supervisor: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (completed 2018)

MUDr. Beatrix Bencsiková (FaMed MU) - topic: Angiogenesis in tumors: evaluation of predictive factors in patiens with colorectal cancer. - supervisor: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (completed 2016)

MUDr. Radka Obermannová - (FaMed MU) - topic: Circulating blood levels of 25-hydroxycholecalciferol monitored in the course of first-line chemobiotherapy for metastatic colorectal cancer and their relevance to overall survival. - supervisor: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (completed 2017)

MUDr. Petr Krsička (FaMed MU) - topic: Chirurgické výkony na spádových mízních uzlinách u pacientek s karcinomy prsu. - supervisor: MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

MUDr. Pavel Krupa (FaMed MU) - topic: Hypofractionated accelerated radiotherapy of prostate cancer. - supervisor: prof. MUDr. Pavel Šlampa, Ph.D. (completed 2016)

MUDr. Kristýna Melichárková (FaMed MU) - topic: Současné možnosti a limitace personalizované medicíny v dětské onkologii. - supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

MUDr. Jiří Vašina (FaMed MU) - topic: Využití non-FDG radiofarmak v PET/CT diagnostice nádorů centrálního nervového systému. - supervisor: MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Mgr. Josef Maryáš (FaSci MU) - topic: Molecular interactions in tumor metastastis and their studying with the use of functional proteomics. - supervisor: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (terminated)

Mgr. Michal Řiháček (FaMed MU) – topic: Optimalization of methotrexate intrathecal therapy in children with high-risk embryonal CNS tumours. - supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Mgr. Dominika Coufalová (FaSci MU) - topic: Study of structure changes of oncoproteins by mass spectrometry. - supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

MUDr. Ján Podhorec (FaMed MU) - topic: The role of AGR2 protein and of its regulation in relation to inflammatory processes. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Mgr. Adam Krejčí (FaSci MU) – topic: The use of global analysis of peptide libraries to identify new biomarkers and anticancer drugs. - supervisor: MUDr. Petr Müller, Ph.D. (completed 2018)

Mgr. Martina Zahradníková (FaSci MU) - topic: Study of glycoproteins expressed on surface of cancer cells. - supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Mgr. Veronika Brychtová (FaMed MU) - topic: The analysis of the role of AGR2 and AGR3 proteins in cancer cell and the determination of their expression in selected tumor tissues. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2014)

Mgr. Lucie Kafková (born Koubková) (FaMed MU) - topic: Tumor multiplicity - etiopathogenesis, differencial diagnostics and treatment. - supervisor: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (completed 2016)

Mgr. Filip Trčka (FaSci MU) - topic: The role of chaperone system for malignant transformation of the cell. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2015)

Mgr. Eva Růčková (FaSci MU) - topic: The role of stress proteins in stabilization and degradation of p53 protein and its isoforms. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2014)

Mgr. Marta Nekulová (FaSci MU) - topic: Te role of p63 isoforms in malignant transformation of the cell. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2014)

Mgr. Eva Matoulková (FaSci MU) - topic: The role of AGR2 and AGR3 proteins in cancer cell in response to stress conditions. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2017)

Mgr. Kristína Greplová (FaMed MU) - topic: Mechanisms of angiogenesis in solid tumors. - supervisor: RNDr. Lenka Dubská, Ph.D.

Mgr. Michal Ďurech (FaSci MU) - topic: The application of chaperone system inhibition for cancer therapy. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2016)

Mgr. Monika Dvořáková (FaSci MU) - topic: Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches. - supervisor: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Mgr. Iva Procházková (born Struhárová) (FaSci MU) - topic: The study of molecular regulatory mechanisms using proteomic approaches. - supervisor: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (completed 2019)

Mgr. Kateřina Pilátová (FaMed MU) - topic: The use of proteomics in the study of tumor angiogenesis. - supervisor: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (completed 2018)

MUDr. Tereza Plesková (FaMed MU) - topic: Pharmacogenetic aspects of the treatment of solid tumors with fluoropyrimidins. - supervisor: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Joanna Obacz, MSc. (FaSci MU) - topic: The study of function of AGR3 protein and of the mechanisms responsible for the regulation of its expression in tumor cell. - supervisor: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (completed 2016)

Paulina Orzol, MSc. (FaSci MU) - topic: The protein p63 and its contribution to the phenotype of the tumor stem cell. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (completed 2016)

Mgr. Mariana Pjechová (FaSci MU) - topic: Proteomics and phage display analysis of novel HCMV immunomodulating functions and their contribution to HCMV pathogenesis. - supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. 

Mgr. Jakub Faktor (FaSci MU)  - topic: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology. - supervisor: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (completed 2018)

 

Log In

Log In